Tidenes norske seriemorder blir teater


Tidlig om morgonen den 27.april 1908 brann ein storgard i LaPorte, Indiana, ned til grunnen. I oska etter brannen låg levningane etter ei vaksen kvinne og tre små barn. Lika blei raskt identifiserte som norskfødde Belle Gunness og barna hennar. Det heile såg tilsynelatande ut som ein ganske alminneleg tragedie, inntil ein nordmann på jakt etter bror sin begynte å grave i jorda ...

Dramatikar Miriam Prestøy Lie har no laga teater om den norske utvandrarkvinna, Belle Gunness, som vart kjent som tidenes verste seriemordar.


RECENT POSTS:
SEARCH BY TAGS:
No tags yet.